พูดถึงข้อเสียของบ้านมือสอง

ข้อเสียของบ้านมือสองมีมากมาย ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือบ้านเหล่านี้มักจะไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยได้ นอกจากนี้ บ้านมือสองมักไม่มีฉนวนกันความร้อน ซึ่งทำให้บ้านมีอากาศถ่ายเทและไม่สบายใจในฤดูหนาว สุดท้าย บ้านมือสองมักไม่ได้รับการดูแลอย่างดี ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ความเสียหายจากน้ำหรือปัญหาด้านโครงสร้าง